Orașul Geoagiu s-ar putea alătura Grupului de Acțiune din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului

750

Alături de colegii din Consiliul Local, liderul PNL Geoagiu, consilierul local Ovidiu Vlad, a depus un proiect de hotărâre de Consiliu Local care vizează participarea UAT Orașul Geoagiu, județul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Asociației ,,Grupul de Acțiune din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027, în vederea susținerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)”.

Apartenența la acest GAL poate rezolva inclusiv problema finanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala în perioada 2023-2027 și are în vedere prevederile Planului National Strategic PAC (2023-2027).
Inițiatorii proiectului de hotărâre de Consiliu Local arată că abordarea LEADER se bazează pe inițiativele locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților, reflectate în acțiuni specific acestor nevoi. Pe de altă parte, Grupul de Acțiune Locală (GAL) este o formă de parteneriat care reunește reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, inclusiv persoane fizice relevante din teritoriul eligibil LEADER, constituit în scopul de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat.

GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului cuprinde un teritoriu constituit prin asocierea unui număr de 13 UAT-uri (11 comune din județul Alba-Almașu Mare, Blandiana, Bucium, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Meteș, Pianu, Săliștea, Săsciori, Șibot, Vințu de Jos și comuna Romos din județul Hunedoara și un oraș-Zlatna). Teritoriul acoperit de acest parteneriat are o suprafață de 1.287,40 Km2 și o populație de 36.159 locuitori, densitatea fiind de 28,09 locuitori/ Km2, ceea ce îndeplinește criteriul de eligibilitate pentru microregiune de tip NUTS 4 în programul LEADER:

”Din punct de vedere geografic, teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului reprezintă o zonă de trecere dinspre Mărginimea Sibiului, spre Ținutul Pădurenilor din Hunedoara și spre Mocănimea Apusenilor, având un caracter de zonă de întâlnire, dată de căile de acces facile și de tradiția traseelor comerciale de pe văile Ampoiului și Mureșului, putându-se identifica din antichitate cunoscute ca ”drumuri” ale aurului sau ale sării, din aceeași categorie făcând parte și râul Mureș (Maris). În acest context consolidarea și extinderea parteneriatului inițial constituit din 11 UAT-ri la care s-au adăugat ulterior în perioada 2014-2020, comunele Bucium și Ciuruleasa se constituie ca un factor determinant în decizia Consiliului Local al orașului Abrud de a adera la parteneriatul LEADER denumit Asociația ”Grupul de Acțiune din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului” (GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului) format dintr-un număr de 13 UAT-ri (Almașu Mare, Blandiana, Bucium, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Meteș, Pianu, Săliștea, Săsciori, Șibot, Vințu de Jos din județul Alba, comuna Romos din județul Hunedoara si orașul Zlatna)”, a explicat consilierul local PNL Ovidiu Vlad.

Ovidiu Vlad propune participarea UAT Orașul Geoagiu, județul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Asociației ,,Grupul de Acțiune din Zona Văilor Ampoiului și Muresului” în contextul în care pentru perioada de programare 2023-2027 a fost lansat Ghidul solicitantului sub-Măsura 19.1”Sprijin pregătitor”, care constituie un suport informatic pentru întocmirea proiectelor conform cerințelor specifice ale Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.
Proiectul inițiat de grupul PNL urmează să fie votat în plenul ședinței Consiliului Local Geoagiu.

Carmen PREDA