Stăm prost la atragerea și cheltuirea fondurilor europene. Autoritățile publice au o rată de absorbție de doar 25%!

89

În ciuda declarațiilor făcute în mod repetat de oficialii Consiliului Județean Hunedoara, care anunță atragerea de sume fără precedent în județ din fonduri europene, în realitate rata de absorbție este de sub 40 de procente. Mai grav, autoritățile publice au o rată de absorbție de doar 25%!

La inițiativa prefectului județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a fost realizată monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (POR, POC, POCA, POCU, PNDR), contractate de către instituțiile și autoritățile publice locale din județul Hunedoara, precum și de către operatorii economici privați.

Conform datelor oficiale, în momentul de față, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest, rata de absorbție a fondurilor alocate prin intermediul POR 2014 – 2020 este de 38%, procentul reprezentând plățile realizate în raport cu valoarea totală a proiectelor contractate.

Pentru proiectele contractate de instituțiile și autoritățile publice din județul Hunedoara, rata de absorbție este de 25,3%.

Nu doar că atragem greu banii europeni, dar înregistrăm și mari întârzieri în ceea ce privește implementarea proiectelor.

La nivelul județului Hunedoara, în prezent, în sectorul public se află în curs de implementare 118 proiecte, reprezentând suma de 1.502.782.540,43 lei, dintre care mai bine de o treime prezintă întârzieri, atât din punctul de vedere al progresului fizic, cât și al celui financiar, iar o parte dintre acestea sunt considerate proiecte cu risc de nefinalizare până în decembrie 2023.

Instituția Prefectului – Județul Hunedoara face un apel public către autoritățile administrațiilor publice locale din județul Hunedoara pentru a identifica măsurile necesare pentru a se asigura că toate proiectele contractate vor fi implementate în termen.

Carmen PREDA