Tribunalul București: ADI Deșeuri nu a respectat regulile referitoare la transparenţă şi asumarea răspunderii! A avut timp suficient să pregătească achiziția

222

Dosarul în care ADI Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Hunedoara, autoritate condusă de Dan Stoian, a fost amendat cu un milion de lei a fost înregistrat pe rolul instanței de recurs, la Curtea de Apel București. Atât ADI Deșeuri, cât și Supercom au atacat sentința pronunțată de Tribunalul București care, pe lângă această amendă judiciară, limitează și efectele contractului până la data de 1 mai 2023. Magistrații Tribunalului București, care au judecat cauza pe fond au reținut faptul că autoritatea contractantă, ADI Deșeuri, avea timp suficient pentru a pregăti achiziția publică, iar situația de urgență invocată nu se susține prin motive reale.

Reamintim că, în data de 13 ianuarie Tribunalul București a admis în parte contestația formulată de către societatea Brai-Cata, în urma deciziei ADI Deșeuri de atribuire a contractului pentru salubrizarea Zonei 3 către operatorul Supercom, controlată de fostul senator PSD Ionel Ciuclea. Tribunalul București a constatat nulitatea procedurilor de achiziție publică și a dispus ca prezentul contract să aibă termen de execuție până în luna mai a acestui an și nu în luna octombrie, cum era inițial prevăzut. Mai mult decât atât, magistrații au hotărât aplicarea unei amenzi judiciare de un milion de lei celor de la ADI Deșeuri.

Între timp, a fost făcută publică și motivarea instanței, care desființează practic tot eșafodajul construit de cei de la ADI Deșeuri pentru atribuirea directă.

Brai – Cata a a avut delegată gestiunea serviciului de salubritate pentru zona 3 Centru din luna decembrie 2018. În data de 26.07.2022 a primit o notificare de reziliere a contarctului, pe motiv că obligațiile sunt îndeplinite în mod deficitar. Aici este momentul în care intră în acțiune Supercom, care opera deja pe zona Văii Jiului, dar și pe depuneul ecologic de la Bârcea Mare.

Brai- Cata a prestat serviciul de salubritate pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până pe data de 23.10.2022 inclusiv, timp în care, teoretic, cei de la ADI Deșeuri, numiți de Consiliul Județean Hunedoara, au demarat procedura de negociere competitivă pentru atribuirea noului contract de prestări de salubritate. Procedura a fost anulată din lipsa concurenţei, fiind depusă o singură ofertă, de către Supercom.

În aceste condiții, ADI Deșeuri a iniţiat a doua procedură de achiziţie, de această dată în varianta negocierii fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare. Greșit, după cum avea să constate instanța de fond.

Ce spune legea și ce a făcut ADI Deșeuri!

Potrivit datelor oficiale (rejust.ro), legea prevede limitativ doar 3 situaţii în care autoritatea contractantă avea dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, respectiv: a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport; b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); c) ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate.

Numai că situaţiile invocate pentru a justifica extrema urgenţă nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorităţii contractante.

Primele două situații legale sunt excluse. A mai rămas a treia, respectiv caracterul de urgență, adică tocmai cel invocat de conducerea ADI Deșeuri. Numai că nici acesta nu ar prea rezista în fața legii.

”Legiuitorul tratează această situaţie ca o veritabilă excepţie, ce se impune doar în condiţii de extremă urgenţă, ca o măsură absolut necesară; mai mult, teza finală impune în sarcina autorităţii publice respectarea unei condiţii specifice, în sensul că situaţia să fie exterioară competenţelor şi sferei de diligenţă la care este obligată. Raportând situaţia de fapt la regimul restrictiv specific procedurii de achiziţie – negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare – judecătorul fondului consideră că autorităţii publice îi este atribuibilă situaţia de impas, nu a acţionat cu diligenţă, nu avea dreptul de a parcurge această procedură de achiziţie publică, iar, finalmente, contractul încheiat cu societatea comercială pârâtă este lovit de nulitate”, se arată în hotărârea Tribunalului Hunedoara din data de 13 ianuarie.

Judecătorul de caz a stabilit că ADI Deșeuri a avut de soluţionat o situaţie totuşi tipică. Cei de la Brai – Cata nu și-au îndeplinit obligaţiile contractuale în mod corespunzător, deşi i-au fost acordate inclusiv termene pentru remedierea deficienţelor. Situația era cunoscută încă din anul 2021. În aceste condiții, instanţa a considerat că strategia de achiziţie publică (act intern) trebuia să fie pregătită înainte de activarea clauzei de reziliere, de pe data de 26.07.2022, şi ar fi trebuit să cuprindă mai multe scenarii.

”Autoritatea contractantă a ales să parcurgă procedura de atribuire prin negociere competitivă (…) ceea ce nu îi dă dreptul să continue cu o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Această procedură a fost anulată chiar de autoritatea achizitoare, pentru lipsa numărului minim de candidaţi. Din compararea termenelor (calendarului) de desfăşurare a operaţiunilor administrative presupuse de parcurgerea procedurii negocierii competitive (aleasă de pârâtă) şi procedura licitaţiei deschise (regula), nu rezultă că una s-ar desfăşura într-un interval mai scurt comparativ cu cealaltă; deci, am aprecia că factorul de timp nu a fost esenţial pentru autoritatea achizitoare în momentul selectării procedurii de urmat. Spre exemplu, ambele proceduri presupun publicarea unui anunţ de participare, iar termenele prevăzute de art. 84 şi art. 74, sunt similare, inclusiv cu privire la posibilitatea reducerii lor. De altfel licitaţia deschisă se poate desfăşura într-o singură etapă, în timp ce negocierea competitivă se desfăşoară în două etape. În practică, nu poate fi exclusă situaţia în care procedura negocierii competitive să dureze mai mult comparativ cu procedura licitaţiei deschise”, subliniază Tribunalul București.

Dan Stoian, directorul ADI Deșeuri

Mai mult, magistrații au precizat că nu rezultă din actele dosarului că autoritatea achizitoare s-a folosit de beneficiul publicării anunţului de intenţie, care i-ar fi permis să reducă termenele procedurii, cum, de asemenea, nu rezultă că autoritatea contractantă a fost interesată să organizeze consultări ale pieţei, în condiţiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, pentru a avea o marjă de predicţie mai precisă, în mod special cu privire la numărul potenţialilor ofertanţi.

”Schimbând perspectiva şi acceptând teza autorităţii publice, ar însemna că aceasta poate alege să rezilieze un contract în derulare, să opteze pentru procedura competitivă, pe care ulterior să o anuleze din lipsa competitorilor, pentru ca, finalmente, sub pretextul „crizei de timp” să încheie contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ. Acest mod de a acţiona este însă contrar principiilor specifice materiei achiziţiilor publice”, au mai reținut judecătorii instanței de fond.

Pe scurt, instanța a reținut că problema de rezolvat era cunoscută şi în sfera obişnuită de competenţă a celor de la ADI Deșeuri, autoritate care nu a respectat regulile referitoare la transparenţă şi asumarea răspunderii.

Acestea au fost motivele principale pentru care Tribunalul București a dispus limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia până la data de 1 mai 2023 şi aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, în valoare de un milion de lei!

”Această dată are în vedere asigurarea unui termen acceptabil pentru parcurgerea unei proceduri de achiziţie publică legale, autoritatea publică urmând să dea dovadă de diligenţa cuvenită, dar şi asigurarea eficienţei sancţiunii, aceasta neputând să fie pur simbolică. Tot cu această ocazie şi pentru aceleaşi motive vom aplica autorităţii publice pârâte o amendă judiciară în cuantum de 1.000.000 lei, raportat la valoarea contractului atribuit, proporţional cu termenul contractual păstrat”, se arată în motivarea sentinței, care a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel București.

Carmen PREDA